Klematis-app

Framtagen av

Trädgår'n i Söderfors

Färg: Ljusviolett

Betty Corning

Ljust violetta, nickande, öppet klockformiga, 5 cm stora blommor i juli-sept. Mot kvällen doftande. Sirligt klängande växtsätt. Planteras vid klätterrosor, buskar och träd. Höjd ca 2 m. Beskärs på hösten eller tidigt på våren till 20 cm över marken. Zon 1 ...

Category:Klematis
GruppViticella-Gruppen
Violet Shades

- en Magnus Johnson sort - Ca 10 cm stora ljusvioletta blommor i maj och sedan vackra fröställningar. Kraftigväxande. Lämplig i pergola, spaljé och i större buskar samt som marktäckare. Höjd 3-4 m. Klipp tidigt på våren bort intorkade växtdelar. Behövs k ...

Category:Klematis
Högaböke Trädgård © 2015